web analytics
Clean Air everywhere ! | 0475/624261 | info@aeropure.be

Disclaimer

Deze website is eigendom van Haddock bvba

Maatschappelijke zetel : Zomerstraat 44A – B-9270 Kalken
Telefoon : +32 475 624261
E-mail : info@aeropure.be
Ondernemingsnummer : BE 0821 207 047

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Haddock bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haddock bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website Aeropure.be.

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Haddock bvba hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid van Haddock bvba

De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. We streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Copyright © 2013 – Haddock bvba