web analytics
Clean Air everywhere ! | 0475/624261 | info@aeropure.be

Is ozon gevaarlijk ?

ozon

Ozon is een gevaarlijke stof die veel voorkomt in onze atmosfeer. Ze leidt tot een verhoogd risico op brand en is stelt ons ook bloot aan gezondheidsrisico’s. Door uw ruimtes van IQAir luchtfilters te voorzien, wordt de ozon weggefiltert en worden de gevaren bijgevolg weggenomen.

Verhoogd risico op brand

Ozon ontleedt bij verwarming in zuurstofgas, hetgeen het brandgevaar verhoogt. Het reageert hevig met brandbare en reducerende stoffen.  Het tast alle metalen aan, behalve de edelmetalen iridium, goud en platina.

Aanzienlijke gezondheidsrisico’s

Het is ongezond om langdurig ozon in te ademen, zelfs in lage concentraties.

Ozon kan in het lichaam worden opgenomen door inademing. Het is irriterend voor de ogen en de luchtwegen. Inademing van het gas kan longoedeem veroorzaken en kan op astma lijkende reacties teweegbrengen. Ozon kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties. Ozon kan ook leiden tot longoedeem, waarbij bij herhaalde of langdurige blootstelling aan ozon de longen ernstig aangetast kunnen worden.

De symptomen van longoedeem worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en geneeskundige observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste gemachtigd persoon, met gepaste geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden. De symptomen van astma worden vaak pas na enkele uren merkbaar en zij worden verergerd door lichamelijke inspanning. Iemand die tekenen van astma heeft vertoond ten gevolge van de stof mag hieraan nooit meer worden blootgesteld.

Comments are closed.