web analytics
Clean Air everywhere ! | 0475/624261 | info@aeropure.be

Kantoorruimtes & shops met veel print- & copieerapparatuur

copieerapparatuur

Luchtvervuiling door printers

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit op kantoren vaak slechter is dan op straat. Dat komt door de vele laserprinters die massa’s fijn stof de lucht in stuwen en dit allemaal binnen een afgesloten ruimte. De roetdeeltjes die deze printers produceren kunnen zich nestelen in de longen en daar op lange termijn kanker en andere problemen veroorzaken. Naast bepaalde laserprinters staan kan even schadelijk zijn als dag in, dag uit naast een roker staan. Stel u dan eens voor wat een gans arsenaal, of de grotere modellen van deze printers kunnen aanrichten.

Ozon

Ozon is een gevaarlijke stof die wordt uitgestoten door op lasertechnologie gebaseerde print- en copieerapparatuur. Ze leidt tot een verhoogd risico op brand en stelt ons ook bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s. Het is ongezond om langdurig ozon in te ademen, zelfs in lage concentraties, en is irriterend voor ogen en luchtwegen.

Inademing van het gas kan longoedeem veroorzaken en kan op astma lijkende reacties teweegbrengen. Het kan bovendien effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties. Bij langdurige blootstelling kunnen de longen ernstig worden aangetast.

Tenslotte verhoogd ozon ook het gevaar op brand doordat het bij verwarming ontleedt in zuurstofgas, wat op zijn beurt hevig met brandbare en reducerende stoffen en het tast de meeste metalen aan, waaronder deze in electronische schakelingen. De aanwezigheid van ozon kan dus een reden zijn waarom plots toestellen sneller defect gaan.

Sick building syndroom

Een term die vaak samenhangt met kantoren en andere plaatsen waar er veel geprint wordt is het “sick building”-syndroom. Bij dit syndroom ondervinden mensen die tijd in een bepaalde ruimte of in een gebouw doorbrengen gezondheidshinder van langdurige aanwezigheid in het gebouw.

Er zijn veel factoren die bijdragen tot SBS, maar misschien wel een van de belangrijkste is de luchtkwaliteit in het gebouw. SBS is een bedreiging voor de productiviteit van uw werknemers en voor hun algemene gezondheid.

IQAir heeft een heel gamma aan producten die deze problemen van de baan helpen door de schadelijke stoffen uit de lucht te filteren en voor uw werknemers en uzelf een veilige en gezonde omgeving creëren. 

copieerapparatuur

 

Comments are closed.