Er verschijnen steeds meer studies over de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid. De voornaamste boosdoeners zijn fijn stof en schadelijke stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en ozon (smog).

Alhoewel er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden bestaan over de precieze impact van de verschillende vervuilende stoffen in de lucht, bestaat er wel een groeiende eensgezindheid dat luchtverontreiniging een belangrijke impact kan hebben op onder meer luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Auto’s, vrachtwagens, motoren en ander verkeer stoten veel fijn stof uit, stikstofoxiden en koolmonoxide, en dragen ook bij aan uitstoot van andere schadelijke stoffen die leiden ook vorming van ozon. Maar het wegverkeer is niet de enige vervuiler van lucht. Ook de industrie, landbouw (vooral veeteelt en tuinbouw), en huishoudens dragen bij tot de luchtvervuiling. Bronnen van huishoudelijke vervuilers zijn onder meer gaskachels, cv-ketels, gasfornuizen en geisers. Luchtvervuiling is bovendien een grensoverschrijdend probleem. Veel vuile lucht komt aanwaaien uit het buitenland.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop